חשיבות לימוד הזהר

Description

מה אומרים החכמים הגדולים על לימוד הזהר

במשך זמן רב ניסיתי להדגיש את חשיבות לימוד הקבלה והזוהר. כתבתי ספרים ודיברתי במקומות רבים. תמיד היתה התעניינות לידע עמוק ומעניין זה, אבל גם פחד ואי ידיעה על הרשות ללמוד אותו, וההתנגדויות היו:

כתוב שצריך למלא את כרסו בש”ס ופוסקים לפני הלימוד הזה

למה אני צריך להיכנס לידע עמוק כזה?חייב להיות מעל גיל ארבעים ללמוד את הזהרהרבנים הגדולים אוסרים את הלימוד הזה מטרתו של ספר זה היא לתת לרבנים החשובים ביותר לענות על התנגדויות אלה. לשם כך הבאתי את דברי החכמים החשובים ביותר בהיסטוריה מה שאמרו על חשיבות למוד הזהר, או איך הם השתמשו בזהר בפרושיהם, אשר מראה שהיו חכמי זהר אמתיים.

TOP